Browse By

RAPORTY

Analiza, poświęcona społecznym i gospodarczym aspektom ochrony obiegu gotówkowego w Polsce

Analiza, poświęcona społecznym i gospodarczym aspektom ochrony obiegu gotówkowego w Polsce

Analiza Instytutu Staszica poświęcona konsekwencjom ewentualnego wstąpienia Polski do strefy euro

Analiza Instytutu Staszica poświęcona konsekwencjom ewentualnego wstąpienia Polski do strefy euro

Raport Instytutu Staszica – Jak wojna na Ukrainie wpłynie na inwestycje kolejowe w Polsce. Perspektywy dla rynku, wyzwania dla państwa

Raport Instytutu Staszica – Jak wojna na Ukrainie wpłynie na inwestycje kolejowe w Polsce. Perspektywy dla rynku, wyzwania dla państwa

Analiza Instytutu Staszica – Zamrożenie polskiego KPO zaszkodzi inwestycjom ważnym dla całej UE

Analiza Instytutu Staszica – Zamrożenie polskiego KPO zaszkodzi inwestycjom ważnym dla całej UE

Raport Instytutu Staszica – Modernizacja polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w kontekście zrównoważonego rozwoju – aktualizacja grudzień 2021 r.

Raport Instytutu Staszica – Modernizacja polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w kontekście zrównoważonego rozwoju – aktualizacja grudzień 2021 r.

Analiza Instytutu Staszica – Polska droga do Zielonego Ładu

Analiza Instytutu Staszica – Polska droga do „Zielonego Ładu”

Raport Instytutu Staszica – Modernizacja polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w kontekście zrównoważonego rozwoju

Raport Instytutu Staszica – Modernizacja polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w kontekście zrównoważonego rozwoju

Raport – Wybory konsumenckie młodych Polaków a patriotyzm gospodarczy

Raport – Wybory konsumenckie młodych Polaków a patriotyzm gospodarczy

Analiza Instytutu Staszica w związku z koniecznością budowy systemu depozytowego w celu zwiększenia selektywnej zbiórki i recyklingu określonych rodzajów opakowań

Analiza Instytutu Staszica w związku z koniecznością budowy systemu depozytowego w celu zwiększenia selektywnej zbiórki i recyklingu określonych rodzajów opakowań

Analiza Instytutu Staszica – Decentralizacja po pandemii czy nadal ma sens

Analiza Instytutu Staszica – Decentralizacja po pandemii czy nadal ma sens

Raport Instytutu Staszica – Współpraca nauki z biznesem w perspektywie ekosystemu polskich start-upów i parków technologicznych

Raport Instytutu Staszica – Współpraca nauki z biznesem w perspektywie ekosystemu polskich start-upów i parków technologicznych

Analiza Instytutu Staszica – Jaki jest optymalny dla Polski model złagodzenia skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19

Analiza Instytutu Staszica – Jaki jest optymalny dla Polski model złagodzenia skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19

Analiza Instytutu Staszica – Partnerstwo publiczno-prywatne szansą powrotu na ścieżkę wzrostu

Analiza Instytutu Staszica: Partnerstwo publiczno-prywatne szansą powrotu na ścieżkę wzrostu

Analiza Instytutu Staszica: Drogi polskie węgiel? Mity kontra rzeczywistość

Analiza Instytutu Staszica: Drogi polskie węgiel? Mity kontra rzeczywistość

Nie czekajmy na Unię

Analiza Instytutu Staszica – Jak sfinansować polskie inwestycje w infrastrukturę i wygrać z kryzysem

Analiza IS_Tama dla cukru czy zielone światło dla piwa. Jak, walcząc z cukrem w napojach, państwo wesprze konsumpcję niskoprocentowych napojów alkoholowych

Analiza Instytutu Staszica w związku z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Od wczasów pod gruszą po osobistego asystenta i skoku na bungee

Ocena rynku świadczeń pozapłacowych w Polsce

Regulacja, nadregulacja, misja

Biała Księga Instytutu Staszica poświęcona regulacjom dotyczącym SKOK

Krajowy System Poboru Opłat. Czy nastąpiła dobra zmiana

Analiza Instytutu Staszica poświęcona funkcjonowaniu Krajowego Systemu Poboru Opłat w latach 2011-2019, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania po przejęciu zadań operatora systemu przez GITD.

Raport pokonferencyjny – media i gospodarka.docx 

Raport poświęcony problemom na linii media-biznes, media-odbiorcy.

Między PRL-em a III RP – prawne, społeczne i kulturowe aspekty polityki alkoholowej w Polsce 

Opracowanie ma na celu analizę regulacji prawnych i praktyki w zakresie polityki alkoholowej, stylów życia, konsumpcji oraz aspektów społecznych wraz z rekomendacjami w tym zakresie.

Rynek pożyczek konsumenckich 2019 – Analiza IS

Opracowanie Instytutu Staszica, poświęcone rynkowi pożyczek konsumenckich w kontekście projektu ustawy „antylichwiarskiej” autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości

ANALIZA_VAT_NAPOJE_Instytut Staszica_24.01.2019

Analiza Instytutu Staszica poświęcona skutkom planowanego wprowadzenia wyższej stawki VAT na nektary owocowe oraz niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi co najmniej 20 proc. składu surowcowego

Dekoncentracja rynku mediów w Polsce – punkt wyjścia

Opracowanie poświęcone strukturze polskiego rynku mediów w kontekście planów jego dekoncentracji (polonizacji). Autorem jest prezes IS medioznawca dr Marek Palczewski.

Exit tax – między unijnymi wymogami a szkodliwą nadregulacją

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 24.08.2018 r.

Analiza_IS_Nadregulacja_VII.2018

Analiza poświęcona skutkom planowanego wprowadzenia ustawowego zakazu stosowania opakowań papierosów typu slim na terytorium Polski

RAPORT_Dzienniki Opinii 2017

Analiza treści informacyjnych i publicystycznych czterech polskich dzienników: „Dziennika Gazety Prawnej”, „Gazety Wyborczej”, „Polski the Times” i „Rzeczpospolitej”. Zakres tematyczny dotyczy trzech ważnych w politycznym życiu kraju wydarzeń: wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej, uchwalenia ustaw dotyczących sądów i towarzyszących temu protestów latem br. oraz wizyty w Warszawie prezydenta USA Donalda Trumpa (czas powstania listopad – grudzień 2017).

Koncentracja mediów i jej zapobieganie we Francji i Niemczech

Raport poświęcony sytuacji własnościowej mediów we Francji i Niemczech oraz opisujący teorię i praktykę funkcjonowania przepisów antykoncentracyjnych w tych krajach  – (czas powstania luty-marzec 2017)

ARTYKUŁY ANALITYCZNE i STANOWISKA

Stanowisko Instytutu Staszica_Szklany problem systemu kaucyjnego-cztery pytania do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Stanowisko Instytutu Staszica: Szklany problem systemu kaucyjnego-cztery pytania do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Stanowisko Instytutu Staszica w sprawie wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań plastikowych, szklanych

Stanowisko Instytutu Staszica w sprawie wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań plastikowych, szklanych
i puszek

Stanowisko Instytutu Staszica – Groźba paraliżu wizowego u progu możliwego konfliktu na Wschodzie

Stanowisko Instytutu Staszica – Groźba paraliżu wizowego u progu możliwego konfliktu na Wschodzie

Stanowisko Instytutu Staszica Polska-Ukraina_ Czy jesteśmy przygotowani do zwiększonej migracji

Stanowisko Instytutu Staszica Polska-Ukraina_ Czy jesteśmy przygotowani do zwiększonej migracji

Stanowisko Instytutu Staszica w związku z projektem podniesienia stawek akcyzy na wyroby alkoholowe

Stanowisko Instytutu Staszica w związku z projektem podniesienia stawek akcyzy na wyroby alkoholowe

Stanowisko Instytutu Staszica w sprawie projektu rozszerzenia opłaty reprograficznej_23.06.2021

Stanowisko Instytutu Staszica w sprawie projektu rozszerzenia opłaty reprograficznej

Stanowisko Instytutu Staszica – Polska potrzebuje polityki migracyjnej

Stanowisko Instytutu Staszica w sprawie polityki migracyjnej

INNE ARTYKUŁY,  OPRACOWANIA i WYNIKI BADAŃ:

Demografia głupcze!- Prezes Instytutu Staszica, dr hab., prof. SGH Agnieszka Domańska analizuje zapowiedzi rządu w zakresie zmian polityki prorodzinnej w ujęciu z sytuacją demograficzną i trendami europejskimi.

dr hab., prof. SGH Agnieszka Domańska – Demografia głupcze

Ukraińskie bohaterstwo zwycięża polityczną poprawność

Ukraińskie bohaterstwo zwycięża polityczną poprawność

Roczny bilans Zeitenwende: eksperci mają głos

Opracowanie – Roczny Bilans Zeitenwende

Wyniki badań dotyczących projektu zakazu sprzedaży napojów energetyzujących osobom niepełnoletnim, przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Staszica

Wyniki badań dotyczących projektu zakazu sprzedaży napojów energetyzujących osobom niepełnoletnim