Browse By

Ludzie Instytutu

dsc_02801

Prof. Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica, Adiunkt Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze: Makroekonomia gospodarki otwartej, w szczególności zagadnienia polityki gospodarczej -jej skuteczności i uwarunkowań w gospodarkach otwartych, znaczenie międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa, polityka gospodarcza a udział kraju w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, rozprzestrzenianie się kryzysów regionalnych i globalnych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Balcerowski.jpg

Dr Piotr Balcerowski – wiceprezes Instytutu Staszica, zawodowo związany z branżą komunikacyjną. W przeszłości realizował szereg projektów zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Stypendysta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu im. Radbouda w Holandii. Absolwent Executive MBA University of Quebec at Montreal. Wykładowca, społecznik m.in. wolontariusz Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, z którą jest rodzinnie związany.

 

 

 

 

 

Piotr Trąbiński – wiceprezes Instytutu Staszica, prawnik oraz Inżynier, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Engineering and Applied Science w dziedzinie nauk komputerowych i cyberbezpieczeństwa na George Washington University, jak również the Institute of World Politics w Waszyngtonie w dziedzinie studiów nad bezpieczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów, które zdobył pracując przez ponad 7 lat w międzynarodowych korporacjach finansowych (Allied Irish Bank oraz Santander Bank). Ponadto przez ponad 6 lat pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w którym kolejno pełnił funkcję Doradcy, a następnie Zastępcy Dyrektora Wykonawczego, oraz Dyrektora Wykonawczego, reprezentującego 9 państw w Radzie Wykonawczej Funduszu. Autor licznych publikacji oraz książek w dziedzinie nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, aktywów cyfrowych i pieniądza cyfrowego jak również makroekonomii.

kurella

Jerzy Kurella – manager z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Radca prawny. Magister praw Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji, ze specjalizacją prawo finansowe (1998). Specjalista w zakresie prowadzenia złożonych przedsięwzięć gospodarczych. Od 2002 do 2007 zawodowo związany z PGNiG S.A., gdzie przeszedł całą ścieżkę zawodową od radcy prawnego aż do Dyrektora Zarządzającego ds. Obsługi Prawnej i Dyrektora Zarządzającego ds. Negocjacji. W latach 2007-2008 Wiceprezes Zarządu koncernu energetycznego BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (obecnie PGE S.A.), odpowiadający za Strategię i Rozwój. W latach 2008-2009 Prezes Zarządu Wojskowego TBS „Kwatera” Sp. z o.o. Od 2009 do 2012 Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny m.in. za obszar rozwoju produktów, współpracę z samorządami i wsparcie polskiego eksportu. Od 2013 do końca 2014 r. Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., pełniący również funkcję p.o. Prezesa Zarządu PGNiG S.A., odpowiadający za najistotniejsze projekty strategiczne GK PGNiG, w tym przede wszystkim z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Kraju. Pod koniec 2015 r. Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Wyróżniony przez Bloomberg Businessweek Polska tytułem Najlepszego Menedżera 2015. Wychowawca młodzieży w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie oraz filister Korporacji Akademickiej „Arkonia”(rok zał. 1879).

Olga I

Olga Doleśniak-Harczuk – absolwentka germanistyki, slawistyki i romanistyki Humboldt Universitӓt zu Berlin, korespondentka mediów polskich z Niemiec i Bałkanów. Specjalizuje się w tematach europejskich ze szczególnym naciskiem na kwestie niemieckie. Obszar zainteresowań: niemiecki rynek mediów, dezinformacja w środkach masowego przekazu, kryzys imigracyjny w Europie – jego źródła, implikacje, konsekwencje demograficzne i gospodarcze; bezpieczeństwo europejskie; ewolucja struktury handlu w Europie po II wojnie światowej. Ponadto: polityka, języki orientalne i Turcja. Wicenaczelna miesięcznika „Nowe Państwo“ i dziennika „Gazeta Polska Codziennie”.

dr Piotr Luczuk foto do prasy 2.

Dr Piotr Łuczuk – medioznawca, publicysta, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa. Adiunkt w Katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. W pracy naukowo badawczej zajmuje się również kwestią wizerunku i marketingu politycznego oraz zjawiskami dotyczącymi wpływu nowoczesnych technologii na komunikację społeczną. W wydawnictwie Biały Kruk ukazał się debiut książkowy „Cyberwojna. Wojna bez amunicji?” Obszar zainteresowań: cyberbezpieczeństwo, rozwój rynku medialnego, wojna informacyjna i dezinformacja, wizerunek i marketing polityczny, nowe technologie.

DK_2

Dorota Kaczyńska – Dziennikarz, analityk. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce skoncentrowanej na branży budowlanej, rynku finansowo-inwestycyjnym oraz w obszarze samorządów terytorialnych. Wieloletni współpracownik „Pulsu Biznesu”, „Rzeczpospolitej” i „The City”. Jej publikacje pojawiały się również na łamach „Gazety Giełdy Parkiet”, „Bloomberg Businessweek Polska”, „Wprost” a także „Gazety Samorządu i Administracji” oraz w „Biuletynie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” wydawanego przez Związek Powiatów Polskich. Wyróżniona nagrodami przyznawanymi przez Polską Federację Rynku Nieruchomości oraz medalem „Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pro Aequo Et Bono”.

Artur Wdowczyk

Artur Wdowczyk, – absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2006 roku Artur Wdowczyk jako jedna z dziewięciu osób w Polsce zdał pierwszy państwowy egzamin adwokacki. Od tego czasu jako adwokat jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Artur Wdowczyk posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej w sprawach gospodarczych, handlowych, ochrony dóbr osobistych, IP, a także w prowadzeniu procesów sądowych.

 

płk dr Piotr Potejko – specjalista w obszarze bezpieczeństwa, doktor nauk humanistycznych, prawnik, pedagog, adiunkt Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Zarządu ASIS Polska.