Nowy kierunek dostaw ropy wzmocni bezpieczeństwo

Browse By

Wokół współpracy Orlenu z Saudi Aramco próbuje się robić atmosferę sensacji. Tymczasem ta współpraca przynosi Polsce już teraz realne korzyści, a obowiązujące regulacje prawne dobrze chronią przed zagrożeniami – zauważa dr Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica w najnowszym komentarzu dla portalu Energetyka24.

Dzięki joint venture Orlenu z Aramco udało się zwiększyć dostawy ropy naftowej od tego partnera do 20 mln ton rocznie, co stanowi 45% zapotrzebowania całej Grupy Orlen. O ile jeszcze w 2013 roku 98% ropy przerabianej w polskim koncernie stanowiła ropa rosyjska, to obecnie jest to 30%. Owszem, o 30% za dużo, ale takie kontrakty, jak z Saudi Aramco, otwierają perspektywy eliminacji tego surowca. Orlen w tym kierunku konsekwentnie podąża – zauważa dr Balcerowski.

Więcej:https://energetyka24.com/ropa/wiadomosci/nowy-kierunek-dostaw-ropy-wzmocni-bezpieczenstwo-energetyczne-kraju-komentarz

Foto: rafineriagdanska.pl